7. – 28. APRIL

Ørland Sparebanks Kunststipend 2017

Fosenstipendet har nå endret navn til Ørland Sparebanks Kunststipend og valget på kunstner for 2017 er Ellen K Solberg.

Ellen er bosatt på Rygge og hun har utdanning fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen 1995-99, Akademia Del Belles Artes, Madrid 1998 og Mølla Kunstskole, Moss 1991-93
Ellen har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.
Hun har også utformet skulptur fra barnetegning til Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark, 2017. Tittelen på hennes utstilling er ”På Grensen”.
Prosjektet omhandle avslag, reduksjon, eksklusjon, utelukkelse, utstøtelse, forvisning, maktrelasjoner, grenser og minoriteter.