Vi presenterer en ny kunstner som skal delta på HR-Triennale 2019. Nicola Brandt er en namibisk-født kunstner som jobber med fotografi, installasjon og video. Hennes praksis grenser til det dokumentariske, og hun tar opp temaer som postkolonial subjektivitet, minner, makt og etikk. I Hannah Ryggen Triennale vises videoverket Indifference, som blant annet viser hvordan tekstile symboler kan gjenerobres av ofre for folkemord og lades på nytt hundre år senere.

Brandt er i tillegg teoretiker, og har en PhD i Fine Art fra Universitetet i Oxford. Hennes avhandling Emerging Landscapes: Memory, Trauma, and its Afterimage in Post-Apartheid Namibia and South Africakommer senere i år i bokform fra Bloomsbury Publishing. Nicola Brandt har blant annet hatt separatutstilling ved the National Art Gallery of Namibia, samt vist arbeider i The MAXXI National Museum of the 21st Century Arts i Roma, Iwalewahaus i Bayreuth, Tyskland, og ved Yale University, New Haven, USA.