Datoer for omvisning på Ørland er følgende lørdager kl. 13.00:

11. mai, 15. juni, 6. juli, 20. juli, 3. august og 17. august.

Ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum se lenke:

https://nkim.no/hrt2019-nytt-land/formidlingsprogram