Velkommen til åpning av utstilling på Bjugn Helsesenter torsdag 13. februar kl. 11.00. Vi arrangerer kunstkafé i foajeen.
Denne gangen er det medlem Xiujuan Peng Sundet som stiller ut malerier. Utstillingen står ut mai.

Pga. covid-19 er utstillingen fremdeles montert på helsesenteret.
Ny utstilling kommer når helsesenteret er i normal drift.