Velkommen til åpning av Ørland Sparebank kunststipend 2022 i Galleri Hans, Ørland Kultursenter. I år er Anne-Gry Løland fra Kaupanger vår kunstner. Utstillingen hun viser heter » Det vakre i det uperfekte» og hun beskriver sitt arbeide slik:

Eg er opptatt av det forgjengelige, det som forsvinner og av å få fram eit skjørt uttrykk, der ein kan få inntrykk av at tekstilen går i oppløysning. Restane som gir ein forvandling. Bygge opp – rive ned – bygge opp – rive ned…… har vore eit stikkord for å få fram forholdet mellom dekonstruksjon og rekonstruksjon, der eg bryter ned for å skapa noko nytt.
Teknikk/materiale: Utgangspunktet er trykk på tekstil. Så fjernar eg deler av dette, ved hjelp av ein utbrennings teknikk, også kalt devore.

Anne-Gry har master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger og er offentlig innkjøpt av bl.a. NKIM og Norsk Kulturråd.

Utstillingen åpner lørdag 27. august kl. 13.00 i Galleri Hans, Ørland Kultursenter og står til og med 1. oktober.