Velkommen til årsmøte i Ørland Bjugn kunstforening
Tirsdag 14. mars kl. 18.00-19.30
Sted: Ørland Kultursenter.

Sakliste:

 • Åpning av møtet
 • Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll.
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Årsmelding
 • Gjennomgåelse av regnskap
 • Valg
 • Innkomne saker:
  Navneendring fra Ørland/Bjugn kunstforening. Dette pga. kommunesammenslåing og vi nå er en kommune.

Innkomne saker må være oss i hende senest 07.03.2023

Alle verv til valget er forespurt på forhånd.

Det blir enkel servering.

Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Styret