Ørland/Bjugn Kunstforening inviterer kunstnere til å søke stipendet pålydende kr. 30.000.-
Søknadsfrist: 14. april 2024.
Utstillingsperiode: 7. september til 5. oktober 2024.
Dette er et utstillingsstipend hvor kunstneren tar med seg arbeider til Galleri Hans på Ørland.
Les mer