Håkon Borgen, leder
Eva Garli, sekretær
Njå Norset, kasserer
Gunn Berit Tangen, styremedlem (ny)
Nina Gjølgasæther, styremedlem (ny)
Irene Rørvik, vara
Signhild Storlien Lund, vara (ny)

Valgkomite: Elsa Hage Evjen og Tove H. Ratdal
Revisor: Snorre Hvitsand

Vi takker Rita Markanes for 2 års og Randi Kristine Bugten for 1 års arbeid i styret for Ørland/Bjugn kunstforening.