Artist in residence under Hannah Ryggen Triennale 2019

Vi ønsker å presentere kunstnerne som deltar på årets triennale. Først ut er Ahmed som vil bo og arbeide på Ørland i april.
Ahmed Umar (1988) er fra Sudan og er en tverrfaglig kunstner som kom til Norge i 2008 som politisk flyktning. Hans kunstneriske praksis er sterkt påvirket av tematikk fra hans egen oppvekst og hans erfaringer med å leve i et samfunn strukturert av religion. Gjennom sine verk gjenskapes fortellinger fra hans livshistorie ved hjelp av ulike teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance.

Ahmad Umar har Masters degree on Fine Arts, Kunsthøyskolen i Oslo 2014-2016.
Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.

Ahmed ble tildelt Scheiblers kunsthåndverkpris for 2018 på kr. 200.000.-