Nå er kunstnere velkommen til å søke stipendet som er på kr. 30.000. Stipendet er et utstillingsstipend dvs. at en kunstner tar med seg arbeider til Ørland, Galleri Hans, og stiller ut i 2 -3 uker i september 2019.

Kunstneren må være tilstede den første uken etter åpningen. Da ønsker vi at kunstneren holder workshop/foredrag til foreningens medlemmer og tar imot skoleomvisninger. Vi stiller gratis bolig.
Kunstneren må kvalifisere til, eller være medlem av en kunstnerorganisasjon.

Frist er 31. mars. Vi ønsker søknader med en beskrivelse av utstillingen og arbeidene, cv og digitale bilder. Send oss gjerne spørsmål og søknader på mail: obkunst@gmail.com