Velkommen til sommerens utstilling på kafé Kystpikene. Denne gang er det vårt medlem Elin Hovde som viser akvarell.
Åpning 1. juli med varighet til 31. august.