Velkommen til årsmøte i Ørland Bjugn kunstforening
Tirsdag 15. mars kl. 18.00-19.30
Sted: Ørland Kultursenter.

Sakliste:

  • Åpning av møtet
  • Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll.
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Årsmelding
  • Gjennomgåelse av regnskap
  • Valg
  • Innkomne saker

Innkomne saker må være oss i hende senest 08.03.2022

Alle verv til valget er forespurt på forhånd.

Etter årsmøtet vil vi ta opp temaet «Hva ønsker vi å få ut av kunstforeningen og hva kan vi bidra med?»

Det blir enkel servering.

Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Styret