Ørland/Bjugn Kunstforening forvalter det årlige stipendet på kr. 30.000.- som sponses av Ørland Sparebank. En jury oppnevnt av foreningens styre behandler søknader og velger en kunstner.

Stipendet er et utstillingsstipend dvs. at kunstneren tar med seg arbeider til Ørland og stiller ut i Galleri Hans, Ørland Kultursenter. Kunstneren må være tilstede den første uken av utstillingens varighet da det inngår i stipendet at kunstneren holder kunstnerpresentasjon til foreningens medlemmer og skoleomvisninger.
Vi stiller gratis bolig.
Kunstneren må kvalifisere til, eller være medlem av en kunstnerorganisasjon.

Utstillingen i 2022 åpner 28. august med varighet til 1. oktober.

Søknaden må inneholde en presentasjon av prosjektet som skal stilles ut, foto som viser arbeider og cv.

Frist for innsending av søknad er 12.4.2021 og kan sendes på mail til kunstforeningen.

Epost: obkunst@gmail.com