Vinneren av Ørland Sparebanks kunststipend 2022.
Åpning 28. august , varighet til 1. oktober-Galleri Hans

Anne-Gry beskriver sine arbeider:
Overordna tittel på det eg jobbar med er: ”Det vakre i det uperfekte”. Eg er opptatt av det forgjengelige, det som forsvinner og av å få fram eit skjørt uttrykk, der ein kan få inntrykk av at tekstilen går i oppløysning. Restane som gir ein forvandling. Arbeida mine er prega av det vakre og øydeleggelse. Mønster oppstår og forsvinner for så å mutere. Bygge opp – rive ned – bygge opp – rive ned…… har vore eit stikkord for å få fram forholdet mellom dekonstruksjon og rekonstruksjon, der eg bryter ned for å skapa noko nytt. Teknikk/materiale: Utgangspunktet er trykk på tekstil. Så fjernar eg deler av dette, ved hjelp av ein utbrennings teknikk, også kalt devore.

-På Ørland vil hun vise nye arbeider.