Ørland/Bjugn Kunstforening inviterer kunstnere til å søke stipendet pålydende kr. 30.000.-
Søknadsfrist: Torsdag 13. april 2023.
Utstillingsperiode: 23. september til 21. oktober 2023.
Dette er et utstillingsstipend hvor kunstneren tar med seg arbeider til Galleri Hans på Ørland.

Les mer