Slik blir du medlem:
Betal inn kontingent til vår bankkonto nr. 4290 05 03266 eller vipps nr. 519619.
Oppgi navn og adresse på innbetalingen.
Gi oss beskjed når du har betalt (gjerne per e-post) og oppgi samme informasjon som på innbetalingen, samt epostadressen vi kan sende medlemsinformasjon til.

Pris:
Medlemskap pr. år: kr. 250.-/ kr. 100.- student.

Fordeler:
Som medlem vil du få tilbud om workshops/foredrag av inviterte kunstnere. Invitasjon til å delta på medlemsutstillingen.
Kunstforeningen sender ut medlemsmail med info om vår- og høstprogram.

Rabatt:
Som medlem i ØBK får du 20% avslag på kunstmateriell hos Sparetorget og 10% hos Østerlie Kunst og farve as. i Trondheim. Be om rabatt!