Ørland Bjugn Kunstforening ble stiftet i 1975. Kunstforeningen drives på frivillig basis av 5 styremedlemer og 2 varamedlemmer.

Våre faste utstillinger er: Austråttutstillinga, Sommerutstilling på Mølnargården, Medlemsutstillinga og rullerende utstillinger på Bjugn Helsesenter og Kafè Kystpikene på Brekstad.

Kunstforeningen forvalter Ørland Sparebanks Kunststipend (det tidligere Fosenstipendet) hvor vi nedsetter en jury som velger en profesjonell kunstner som besøker Ørland med en utstilling i september hvert år.

Fra 2016 har vi samarbeidet med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med å arrangere Hannah Ryggen Triennale som vertskap for Artist in recidensy programmet.

Styret 2020: Nina Gjølgasæther, Nina Beate Engen, Aina Regine Norset, Irina Moen og Njål Norset. Vara er Aud Schei Lilleengen og Aurora Engen.

Foretaksinformasjon:
Ørland/Bjugn Kunstforening, P.B. 46, 7129 Brekstad
Org. nr: 991 993 002

Epost:
obkunst@gmail.com